Furustubben

er en avdeling for barn mellom 3 og 6 år. Vi har til sammen 22 barn fordelt på 5 voksne. Vi er to pedagogiske ledere som har utdanning som førskolelærer og 2 assistenter og en barne og ungdomsarbeider. Barna er delt inn i aldersgrupper og i team 1 og team 2. 3 åringene er Ekorn(grønn gruppe), 4 åringene er marihøner (blå gruppe) og 5 åringene er skogsmus (rød gruppe). Hver mandag og fredag er vi delt inn i aldersgrupper, tirsdag og torsdag er det team dag og onsdag er møtedag/teamdag.

 VOKSENROLLEN

Vi har fokus på å gi trygghet og omsorg gjennom nære, tydelige og trygge voksne, og å ha faste rutiner som barna er kjent med for å skape forutsigbarhet. Vi som voksne fungerer som støttende stillas for barn, samtidig som vi skal oppmuntre barn til å være støttende stillas for hverandre. Vi ser at gjennom å hjelpe hverandre skapes nye vennskap og samhold i barnegruppen. Vi er undrende voksne, som plukker opp det barnet er interessert og skaper prosjekter sammen. Vi har jobbet med entusiasme for endring som har vart i en periode på fire år. Da har vi hatt fokus på støttende stillas, aktive voksne og nysgjerrige voksne. Vi har jobbet kontinuerlig med de målene vi satt oss for denne avdelingen.

                              "Frida.. Vett du ka? Du e min aller beste venn i heile verden."

                                    

                                 

 

FYSISKE ROMMET INNE/UTE

På avdelingen er det delt opp i ulike lekekroker, hvor plasseringen av ulike leker har hatt stor betydning for barns lek. Vi har en tanke om at barns frie lek er en viktig arena for læring, vennskap og sosialt samspill. Ved å dele barna inn i mindre grupper legger vi til rette for større ro i lek og mulighet for å se/være tilstede for hvert enkelt barn.

Vi er så heldige at vi har mange gode nærområdet som vi tar i bruk. Vi er ofte på tur i skog og mark hvor barna klatrer på steiner og i trær, bygger hytter og samler kongler og stein til videre bruk. Vi går turer som er fysiske og gir utfordringer for den motoriske utviklingen til barna. Vi ønsker å gi barna en god opplevelse av å være ute på tur, hvor de får bruke sine kreative evner og fantasi.

         
  

BARNS MEDVIRKNING

For oss er det et ønske å gripe barnas interesser som utgangspunkt for det vi skal jobbe med i prosjekter og aktiviteter. Vi er opptatt av at barna skal føle seg inkludert i avgjørelser, og ha ett eierskap til forskjellige prosjekt som vi starter. Det krever av oss at vi er lydhør for hva barna er opptatt av her og nå. Vi er opptatt av at barn skal bli møtt med respekt og bli hørt og sett. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Vi er opptatt av at alle skal ha noen å leke med og at alle skal trives på avdelingen.

Gjennom året er det største fokuset på avdelingen vennskap. Hvordan vi er med og mot hverandre er spørsmål som ofte trekkes opp i samling, og barna får dele sine synspunkter.

DOKUMENTASJON

Resultatet av prosjektene og aktivitetene til barna vil bli hengt opp inne på veggene i avdelingen. Hvert barn får også være med å lage sin egen perm med bilder og tekst fra det vi har hatt fokus på hver måned, og vi vil lage avis hvert halvår som barna får med hjem. Vi oppfordrer alle foreldre til å komme inn å kikke på det barna lager. Hver dag vil det også stå noen ord på tavla i garderoben, om hva vi har gjort i dag. Vi vil også være tilstede for å slå av en prat med dere før dere går hjem, for å fortelle litt om dagen i dag. Vi vil også oppdatere hjemmesiden i slutten av hver måned hvor dere får innblikk i hva barna skal få oppleve og hva som har skjedd forrige måned.