Foreldreundersøkelse

Skadberg barnehage har foreldreundersøkelse annen hvert år og følger kommunen. År 2017 var første gang vi brukte UDIR sin undersøkelse, der vi nå kan sammenligne oss med langt flere kommuner enn vi har kunnet gjort tidligere.

Siste foreldreundersøkelsen ble tatt nov./des. 2019. Tusen takk til alle som svarte, svarprosenten hos oss ble 66,18% mot 72,97% i 2017. Handlingsplan er lagt frem for SU og styret for innspill og kommentarer. 

 

 

Resultat for Foreldreundersøkelse 2019

 

Handlingsplan foreldreundersøkelsen 2019

 

Resultatet for foreldreundersøkelse 2017

 

Info. handlingsplan