Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl.07.00-16.30

 

 

 

Dagsrytmen:(Kjernetid 09.30-13.30)

 

07.00                Barnehagen åpner

                        Frilek

08.00-08.30      Frokost

                        Dele i grupper, inne/ute

09.30                Aktivitet/samling/frilek/turgruppe

11.00                Lunsj

11.30                Håndvask/toalettrunde/bleieskift

12.00-12.30      Bytter grupper inne/ute

14.00                Fruktmåltid

15.30                Ryddetid inne/ute, alle rydder litt før en går hjem for dagen

16.30                Barnehagen stenger