Eikenøtta

er en avdeling for barn mellom 3 og 6 år. Vi har til sammen 21 barn fordelt på 5 voksne. Vi er en pedagogisk leder som har utdanning som førskolelærer, to barnehagelærere, en barn og ungdomsarbeider og en assistent. Hos oss deler vi gruppen inn i aldershomogene grupper to ganger i uka og i team de andre dagene. Dette gjør vi for at vi voksne skal få mer nærhet til barna. Noe som også gjør at det vil være mindre avbrytelser, som vil prege gode lekeopplevelser til alle barna i løpet av dagen.

 

Vi som jobber på Eikenøtta:

Victoria

Elisabeth

Helene

Stein

Randi

 

Alle faste aktiviteter starter kl. 09.30. Vi deler oss i grupper, noen er inne og noe er på tur/ute. 

 

UKESRYTME:

 

 

Mandag

Tirsdag

Teamdag

Onsdag

Torsdag

Teamdag

Fredag

Tur/ute:

Ca kl. 09.30-12.15

Skogsmus

Marihøner

Team 1

 

Team 2

Ekorn

Bhg/inne:

Ca 10-12.30

Ekorn

Team 2

 

Team 1

Skogsmus

Marihøner

Varmmat i barnehagen

 

Team 2

 

Team 1

 

Ute frokost

 

 

 

 

Team 1 ute oddetall

Team 2 ute partall

 

 

Samling

 

 

 

 

 

 

 

Voksenrollen

Vi har som mål at barn skal møte aktive, inspirerende og nysgjerrige voksne som sier ja mer enn nei. Vi vil ha voksne som lar seg rive med i leken, som setter i gang, inspirerer og videre utvikler barnas lek. Her på Eikenøtta møter du aktive voksne som er tilstede, som støtter barna i deres utvikling, som er nysgjerrige og som inspirerer barna til å undre seg over det de ser og opplever. Vi bruker avdelingsmøter, ped.leder møter og assistent møter til å reflektere over erfaringer og opplevelser i hverdagen. Vi setter ord på det vi ser og knytter det til ulike områder i rammeplanen. Vi har hyppige utviklingssamtaler med klare mål og evalueringer for alle i personalet. Vi er opptatt av å være gode språkmodeller og legge til rette for at barna møter et variert språk med fokus på den gode samtalen. Vi legger også til rette for lesing, sanger, eventyr, rim og regler.

         

 

Det fysiske rommet inne hos oss på eik:

Vi legger til rette for at barna skal få variert lek inne på avdelingen ved å dele det fysiskerommet inn i små og ulike lekekroker. Da får barna muligheten til å gjemme seg litt bort og lettere se og velge hvor de vil være og hva de vil leke med. Vi opplever at dette er med på å utvikle leken på en positiv måte. Kroker og kasser er tydelig merket slik at barn og voksne kan se hva som hører til hvor. Vår erfaringer er at barn og voksne trives bedre i et ryddig miljø. Vi oppfordrer barna til å rydde det de har lekt med før de bytter til en annen aktivitet. Rommene og utvalget av materiell, rekvisitter, verktøy og leker forteller barna hvor de kan være, og hva de kan holde på med. Når alt er lett tilgjengelig, kan barna hjelpe seg selv og hverandre. Rommene blir selvinstruerende og fungerer som «den 3. pedagog».

    

 

 

   

 

Barns medvirkning:

Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og behov når vi legger planer for avdelingen. Vi er opptatt av at alle barn skal bli sett, hørt og møtt med respekt. Barna kan være med å bestemme omkring flere forhold, men det er viktig at vi ser dette sammen med barnas alder og modning. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Vi er opptatt av at alle skal ha noen å leke med og at alle skal trives på avdelingen. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse, de lærer å håndtere verden, bearbeide- og samarbeide i den.

  

 

 

 Dokumentasjon:

Barnas hverdag, opplevelser og interesser dokumenteres på flere måter. I garderoben kan barn og voksne se bilder fra hverdagen på bildeskjermen som oppdateres fortløpende. Dette er et kjempe fint utgangspunkt for samtaler mellom barn og foreldre om det barna er opptatt av her i barnehagen. Inne på avdelingen har vi en egen kunstvegg der barnas tegninger, malerier og lignende henges.  Vi har også hengende oppe pedagogisk dokumentasjon fra ulike små og store prosjekter i løpet av året. Vi har en "blomst" som illustrerer de 7 fagområdene fra rammeplanen der vi henger opp aktuelle bilder som tydeliggjør arbeid med de ulike fagområdene.