TRADISJONER MED DATOER FOR ARRANGEMENT I BHG. 2019/2020

Her har vi skrevet litt om våre ulike tradisjoner, når de er og hva de innebærer. Da vi enda har Covid-19 tiltak så er det uvisst hvordan avdelingene velger å markere tradisjonene og det er også uvisst hvordan dere foresatte vil bli involvert i de ulike tradisjonene. Informasjon vil komme når det nærmer seg.

TRADISJON:

TIDSPUNKT:

HVA SKJER:

Koret (5-årsklubben)

Tirsdager kl. 13.45-14.15?

To ansatte har korøvelse med 5-årsklubben. De øver inn sanger og opptrer ved ulike anledninger.

HMS uke

(Henry/Vanja & Eldar)

Uke. 38 og 14

Vi har pedagogisk opplegg på avdelingene der barna får kjennskap til noe førstehjelp og brannvern.

Trafikkuke og refleksdagen

(Tarkus)

 Uke 42 (refl. dag tor. 15. okt.)

Vi har pedagogisk opplegg i bhg. om noe trafikksikkerhet og har en markering i tilknytning til den nasjonale refleksdagen (samme dag el. i forkant)

Samholdkafè       

Fre. 23. okt.

Vi har et forarbeid i bhg. og en fest der familiene blir invitert. Inntektene går til våre to fadderbarn.

Advent                                  

Fra søndag 29. nov.

Vi har et pedagogisk opplegg der vi forteller om juleevangeliet, juletradisjoner og synger julesanger hver dag etter første advent (når vi ikke er ute på noe annet). Samlingene er på Furustubben om morgenen Foresatte kan være med.

Julefest i bhg.

dato ikke klar enda, kommer på ytterdørene

SU inviterer til julefest i barnehagen. Familiene til barn og ansatte inviteres.

Lucia feiring (5-årsklubben)

Fre. 11. des.        

Vi inviterer foresatte til luciafrokost i bhg. med Luciatog og lussekatter kl. 08.00.

Nissefest:             

Fre. 18. des.

Nissen kommer på besøk. Vi har fellessamling på Furustubben hvor vi synger og koser oss. Spiser grøt fløyvis

Karneval:                                              

Tor. 25. feb.        

Barna kommer utkledd i bhg. (de som vil). Vi har fellessamling og spiser fløyvis.

Barnehagedagen                  

? mars

Vi har et forarbeid i bhg. og markerer bhg. dagen etter årets tema: «Vi vil leke». Familiene blir invitert på ettermiddagen.

Påskerebus                                           

Fre. 26. mars

Denne dagen pleier påskeharen å hoppe rundt på uteområdet vårt. Vi har en spennende påskerebus.

16. Mai (prøvetog)               

ons. 12. mai

Vi øver sammen med barna å gå i tog, vi har noen leker på uteområdet og spiser pølser til lunsj

Sommerfest på Soma Gård:               

 Fre. 4. juni?

Hele bhg. kjører buss til Soma Gård. Vi blir kjent med noen av dyrene, leker og spiser. Vi tar buss tilbake på ettermiddagen.

Aktivitetsdag og overnatting 6 åringene (skolegruppen): 

 ? mai/juni

6-åringene har en dag (evt. fordelt på to dager) der de planlegger hva de vil gjøre. De tar en utflukt og overnatter i bhg. dato kommer vi tilbake med.

Sommeravslutning i barnehagen (fest til ære for 6-åringene)

Tors. 17. juni

Vi arrangerer en felles sommer avslutning, der vi markerer spesielt at 6-åringene slutter hos oss og skal begynne på skolen. Familiene blir invitert på ettermiddagen

 

 

Med forbehold om endringer.