Dugnad

Orientering om dugnader i Skadberg barnehage (vedtektsfestet): Barnehagen arrangerer fire fellesdugnader pr. barnehageår (to på høsten og to på våren a`3 timer) Ved deltakelse på barnehagens årsmøte kan hver andel få godskrevet inntil to timer dugnadsarbeid. Ellers vil det komme opp lister på ytterdørene på annet dugnadsarbeid Foresatte med barn i bhg. har 6 timer dugnadsarbeid pr. barnehageår. Ønskelig at barna skal være med på dugnadene.

Da vi trenger nye kandidater til å ha hovedansvar for dugnad vil jeg sende ut mail om dette oppdraget til foresatte. Vi trenger en ny ansvarlig til den ene dugnaden på høsten og to til vårdugnadene (har ansvaret to bhg. år (vår første året og høst andre året). De ansvarlige har følgende ansvar:

Har ansvar for en fellesdugnad hver i bhg. året. Ansvaret for fellesdugnadene innebærer:

- Innhente opplysninger om hva som skal gjøres, hvordan, hvor utstyret er, nøkkel til bhg. m.m tas med daglig leder.

- Utarbeide lister til ytterdørne med påmelding til dugnaden

- Finne frem - gjøre istand - organisere og se til at det ryddes etter dugnaden

- Ha liste der deltakerne på dugnaden skriver seg på antall timer og leverer denne til Lise evt. maile den lise@skadberg-barnehage.no 

- Oppdatere daglig leder og den som skal ha dugnad nr. to i samme periode hva som har blitt gjort, og som er igjen til neste dugnad.

 

Dugnadsoppgaver bhg. året 2020/2021 blir annonsert på IST direkte

Grunnet Covid-19 tiltak vil vi ikke legge opp til fellesdugnader. Følg med på IST direkte og se om dere kan bistå med noe hjelp. Husk at det dere gjør, gjør dere for HMS og trivsel for egne barn i barnehagen og personalet. Tusen, tusen takk, dere er virkelig med på å gjøre en forskjell for oss:) 

 

Foresatte som har ansvar for dugnaden er:

Bente Helland (foresatt på Furustubben) har ansvaret for dugnaden 05. mai 2020.

Ragnhild Slobodinski (foresatt på Furustubben) har ansvar for dugnaden 07. mai 2020.