Granåsen

På Granåsen er vi 11 barn i alder 0-3 år og 4 voksne. Vi deler oss inn i mindre grupper stort sett hver dag. Noen dager aldershomogene, andre dager på tvers av alder. Hver mandag og fredag går 2-3 åringene på tur. Her bruker vi nærmiljøet ved å besøke lekeplasser, skogene, og den store marka like ved. Vi legger vekt på å få bruke kroppen og få positive naturopplevelser. Vi bruker naturen som lekeplass. Vi legger vekt på at barna skal bli trygge på oss voksne, barnehagehverdagen og på hverandre. Vi tror at noe som kan gi barna trygghet er trygge voksne som ser hvert individuelle barn.

Ukesrytmen på Granåsen:

Formiddag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Inne  1-åringene

Partallsuker: Team 1

Oddetallsuker: Team 2

 Team 2 Team 1  1-åringene
Ute  1-åringene

Partallsuker: Team 2

Oddetallsuker: Team 1

Team 1 Team 2  1-åringene
På tur 2-åringene       2-åringene
Varmmat   Alle      

 

Det fysiske rommet inne på Granåsen

Vi legger til rette for at barna skal få variert lek inne på avdelingen ved å dele det fysiske rommet inn i små og ulike lekekroker. Da får barna mulighet til å gjemme seg litt bort og lettere se og velge hvor de vil være og hva de vil leke med. Vi opplever at dette er med på å utvikle leken på en positiv måte.  

Slik ser det ut inne hos oss:

Vi har en lesekrok hvor barna kan trekke seg litt tilbake og velge seg ei bok som de vil lese i. Med litt lammeskinn på gulvet er det ekstra deilig å slappe av med ei bok. Ellers har vi en egen dukkekrok. Her kan en finne mange dukker, klær, lekekjøkken og ellers det du trenger av kopper og kar.

     

Vi har også en tumlekrok, her kan barna barna boltre seg i puter og hoppe rundt. Barna liker seg veldig godt oppi her, de leker at tumlekroken er badebasseng og andre spennende ting. Noen ganger er det også herlig å bare legge seg ned med en bok i tumlekroken og slappe av litt. Inne på avdelingen har vi også ett akvarium med flere småfisker i, barna liker godt å stå å se på fiskene. 

  

 

Ute

Vi på Granåsen er mye ute. Vi ønsker at barna skal oppleve gleden ved det å være ute i naturen i allslags vær. En regnværsdag har like mye spennende å by på som når sola skinner.  Bare tenk på sølepytter, regn på tunga og sølekaker; kjempegøy!

 Barna skal få utfordringer som står i forhold til deres ferdigheter og behov. De skal få oppleve gleden over at de kan og trygghet på det de gjør. Sammen med 2-3 åringene har vi faste turdager, der vi vandrer i nærmiljøet, utforsker skogen, og ruller i gresset. Sammen med ettåringene begynner vi med å utforske og bli kjent med barnehagens inne og uteområde.

Vi har masse plen å boltre oss på, steiner som det bor mange spennende småkryp under, og masse sand som vi kan lage mange kunstverk av.

 

Sosial kompetanse

 Det er viktig for oss å legge til rette for positivt samspill slik at barna får oppleve gode relasjoner og vennskap. Vi har fokus på å dele, hjelpe, trøste og å ta kontakt på en positiv måte. Vi vil være voksne som er bevisste rollemodeller, hjelpe og veilede barna på en positiv måte. Vi ønsker å formidle overfor barna hva vi kan gjøre fremfor hva vi ikke kan gjøre.

Språk og språkutvikling

Barn mellom 0-3 år har en enorm språkutvikling. Nye ord tilegnes hele tiden og språket blir rikere for hver dag som går. Dette synes vi det er viktig å stimulere. Språkutviklingen blir forsterket gjennom lesing, rim, regler, sang og musikk. Derfor vil vi ha et innslag av dette hver dag. Vi har daglige samlinger hvor vi varierer med sang, musikkinstrumenter, lesing, dans, rim og regler, eventyrfortelling og mye mer.

Språkutviklingen forsterkes også gjennom at handlinger blir satt ord på og at barnas ytringer blir bekreftet. Derfor ønsker vi å være bevisste voksne som kan bidra til at barna får satt ord på hverdagen og opplevelser.

Barns medvirkning

Inne på Granåsen jobber vi mot å se hva barna er opptatt av. For eksempel var mange av  barna på Granåsen veldig opptatt av Pippi Langstrømpe en periode. Dette grep vi fatt i og kjøpte Pippi hus, lånte bøker om Pippi, malte Pippi på veggen, sang Pippi sanger o.l. Vi opplever at vi får en større samhørighet og et godt engasjement ved å jobbe på denne måten.

Vi synes det er viktig at barna selv får ta del i hva barnehagehverdagen skal inneholde. Barna får være med å bestemme og ta enkle valg f.eks rosa eller blå bukse. Samtidig tar vi voksne ansvaret for de valgene barna ikke kan ta selv som å skifte bleie, sove i vogna o.l. Barna skal oppleve at de er med på å medvirke sin egen hverdag og at de blir tatt på alvor og hørt, mens vi samtidig setter grenser som gir trygghet for barna.