Vedtekter

Vedtekter for Skadberg Barnehage SA Selskapsvedtekter etter Samvirkeloven pkt. 1-13Barnehagevedtekter etter Barnehageloven pkt 14-27

 Vedtekter Skadberg barnehage SA sept. 24. november 2020

 

 

Sist endret barnehagevedtektene 21.03.19, samvirkevedtektene: 24.11.20