Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagen har som alle andre bedrifter og organisasjoner et lovpålagt HMS arbeid.

Helse, miljø og sikkerhet i Skadberg barnehage

Skadberg  barnehage har ett nettbasert HMS systen via PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Dette er et HMS system (PBLmentor) som er tilpasset barnehager og vår driftsform. Systemet blir oppdatert etter lovendringer og nye forskrifter automatisk, noe som gjør at jeg ikke kan legge ut prosedyrer m.m på hjemmesiden, da disse vil bli foreldet. 

De ansatte er brukere og får melding når det er endringer der de fysisk må krysse av at endringen er lest. Personalet har også en årlig gjennomgang av systemet med dens rutiner, handlingsplaner....

For ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder.

 

Informasjon ved atomulykke - utdeling av JOD: 

Ved en atomulykke vil skolen/barnehagen sørge for at dutt barn får jod for å forebygge kreft i skjoldbruksskjertelen. Dersom kommunen varsles i god tid, når det fortsatt er trygt å ferdes utendørs vil foreldre få informasjon om å hente barnet hjem. Jod gis da av foesatte i hjemmet. Statens strålevern anbefaler alle husstander med familiemedlemmer i risikogruppene å ha jod i hjemmet. for mer informasjon se denne lenken: Statens strålevern - jodtabletter ved atomulykker

 

Medisinering

Enkelte ganger kan det være at et barn trenger medisinering/sårbehandling. Fortrinnsvis ønsker vi at dette skal skje i hjemmet.

Om barnet har behov for medisinering/sårbehandling i barnehagen og dette ikke kan skje hjemme kan personalet bistå om de er komfertable med dette. I slike tilfeller må foresatte fylle ut medisineringsskjema, og medisinene som skal gis av personalet må være riktig tilmålt dosering.

Husk å avsett ekstra tid i leverings- eller hentefasen for fylle ut skjema for medisinering/sårbehandling.

Skjema til utfylling ved medisinering/sårbehandling i barnehagen:

Avtale om legemiddelhåndtering

Legemiddeloversikt

Mottak av legemidler fra foreldre til barnehagen

Signaturskjema for utlevering av legemidler

 

Forsikringer har vi i gjensidige. Forsirkingen på barna gjelder 24 timer i døgnet hele uken. Har barna fått en skade i barnehagen el. hjemme som kan føre til senskader så melder vi det inn. Dialogen tas med foresatte. Vi har også forsikring på de som sitter i styret iforhold til styrevervet, og når dere deltar på dugnader i regi av bhg.