PLANLEGGINGSDAGER 2019/2020

Barnehagen har fem planleggingsdager i barnehageåret. Når dagene fastsettes prøver vi så langt som råd å ta hensyn til Skadberg skole, bhg. i kommunen og årshjulet til Skadberg bhg. planarbeid. Samarbeidsutvalget har fastsatt planleggingsdagene for barnehageåret 2019/2020 (05.02.19).

Planleggingsdager 2020/2021                             Planleggingsdager 2021/2022

Mandag 17. august 2020                                    Mandag 16. august 2021

Fredag 13. november 2020                                 Fredag 12. november 2021

Mandag 4. januar 2021                                      Mandag 3. januar 2022

Torsdag 6. mai 2021                                          Torsdag 5. mai 2022

Fredag 7. mai 2021                                           Fredag 6. mai 2022