Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet (se vedtekter s. 6). Samarbeidsutvalget (SU) består av to ansatte (en vara), to foresatte (to vara foresatte) og en politisk representant fra kommune (ikke stemmerett).

Medlemmene i SU barnehageåret 2019/2020:                  

  • Ksenia Abakumova          Leder, e-post: asyaab@gmail.com foreldrerepr. Furu (valgt inn sept. 2018)
  • Bente Helleland                    Medlem foreldreprepr. Furustubben (valgt inn sept. 2019)
  • Elzvieta Tomankiewicz Gacek Varamedlem, foreldrerepr. Eikenøtta (valgt inn sept. 2018)
  • Edle Kathrine Strømland        Varamedlem, foreldrerper. (Eik/Gran (valgt inn sept. 2019)                 
  • Elisabeth Heimark                 Ansattrepr. lyngtua@skadberg-barnehage.no (aug. 2019)Dennee-postadressenerbeskyttetmotprogrammersomsamlere-postadresser.Dumåaktiverejavaskriptforåkunneseden.  
  • Hanne M. Sele                      Ansattrepr. lyngtua@skadberg-barnehage.no (aug. 2019)
  • Linn B- Hagir                        Vara ansatt eikenotta@skadberg-barnehage.no (aug. 2019)
  • Tor Jan Reke                        Politisk representant fra kommune

Daglig leder er referent.

tadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppfordrer andelshaverne til å bruke SU som talsrør for saker som opptar dere.

 

Neste SU møte: 10.06.20