5-årsklubben

Det siste året før skolestart har vi 5-årsklubb. Det å være eldst er spennende og barna er ofte nysgjerrige på mange områder. Vi legger opp til undringer, ulike opplegg basert på barnas interesser og har hovedfokus på lek og sosialt samspill. I tillegg bruker vi ulike pedagogiske verktøy som språksprell og matte meis for å pirre barnas nysgjerrighet enda mer, og sette tanker i gang. 5-årsklubben utgjør også Skadberg barnehage sitt eget sangkor som opptrer ved ulike anledninger. Ytterliggere informasjon kommer ved oppstart.

Velkommen til foreldremøte

Mandag 17. september kl. 15-16

Tenk at deres søte små nå skal ha siste året her i Skadberg barnehage. Vi vil gjerne invitere dere til et ekstra foreldremøte der vi informerer litt om hvordan vi jobber for å få en god overgang fra barnehage til skole og gi dere anledning til å stille spørsmål.  På slutten av møtet ønsker vi å invitere barna med slik at de kan komme med sine innspill.

Vennlig hilsen Elisabeth og Helene