Barnehageplass

Skadberg barnehage er med i samordna barnehageopptak via Sola kommune. Søknadsfrist er 1. februar til hovedopptaket. Viser til linken under for å søke barnehageplass. Skadberg bhg. har egne opptakskriterier (ligger under). Viser ellers til våre vedtekter for ytterligere informasjon (selskapsvedtektene og barnehagevedtektene i samme hefte).

Skjema for å søke barnehageplass

 

Se vedtektene våre for opptakskriterier punkt 19-21.

 

Priser på en barnehageplass: Betalingsreglement 2021