Styret

Historikk: I januar 2005 holdt en representant fra Trygge Barnehager et informasjonsmøte vedrørende oppstart av ny barnehage på Skadberg. Barnehagen skulle være en foreldreandelsbarnehage, og et interrimstyre ble valgt for å styre prosessen med å starte en barnehage.

Eierstyrets oppgaver i oppstartsfasen besto av å følge opp byggeprosessen og den fysiske utforminingen av barnehage og tomt, ansettelse av daglig leder og pedagogiske ledere samt innkjøp av inventar, leker og materiell. I tillegg til de praktiske oppgavene brukte vi en del tid på å legge føringer for hvordan vi ønsket at våre barn skulle tilbringe barnehagehverdagen sin. Da barnehagen åpnet i august 2005, økte antallet andelshavere fra 9 til 65 og andelshaverne ble kalt inn til årsmøte for å velge nytt eierstyre med 6 representanter.

Eierstyrets oppgave

Etter flere års drift har eierstyrets oppgaver endret seg ettersom daglig leder har overtatt den daglige driften. I dag består eierstyrets oppgaver i å gjennomgå budsjett og regnskap, prioritere fordeling av midler, gjennomføre årsmøte og ha det øverste ansvaret for at driften skal gå i pluss. Eierstyret har ca. 6 styremøter i løpet av året samt ett årsmøte. (mer utfyllende informasjon vedrørende styrets oppgaver beskrives i vedtektene § 9)

 

Eierstyrets medlemmer 2019

  • Gunnar Dyrseth (Granåsen/Eikenøtta)                   - Styreleder
  • Therese Brekke Flørnæs (Eikenøtta)                     - Nesteleder
  • Ruth Elise H. torgersen (Furustubben)                   - Styremedlem
  • Nargiz Aliyeva-Henningsen (Lyngtua/Furustubben) - Styremedlem
  • Camilla K. Haukås (ansattrepr.)                             - Styremedlem (Ansattrepresentant)                                
  • Øyvind Dagfinrud (Granåsen)                                - Varamedl.

E-post leder: Gunnar Dyrseth: gunnardyrseth@me.com 

E-post nestleder: Therese Brekke Flørnæs: therese.florenaes@hitecvision.com

Dersom dere har spørsmål, ønsker eller bare vil komme med tilbakemeldinger, vennligst ta kontakt med en av oss.

 

Neste styremøte tirsdag 10. september 2019