Velkommen til oss

VELKOMMEN TIL SKADBERG BARNEHAGE. Skadberg barnehage åpnet 29. august 2005. Barnehagen er privat og drives etter samvirkeloven, hvor alle inntekter går tilbake til barna. Vi er 19 ansatte og 68 barn fordelt på fire avdelinger. Vi er positive, lekne, undrende og hjelper barna med å finne gode løsninger i hverdagen. Vårt mål er å gjøre hver dag spesiell, og gi barna EN MINNERIK HVERDAG, som også er vår visjon.

 

Vi har to avdelinger med 0-3 åringer og to avdelinger med 3-6 åringer. Grunnbemanningen på alle avdelingene er to førskole-/barnehagelærere og to Barne-og ungdomsarbeidere/assistenter. En av de ansatte har sitt hovedarbeidsområde på kjøkkenet, hvor hun sørger for varme middager og sunne og trivelige brødmåltider. Ellers hjelper hun daglig leder med forefallende kontorarbeid.

 

Tidligere år hadde vi et tett samarbeid med småbarnspedagog Kari Pape. Hun gav oss mange gode innspill og redskaper på det å omgås hverandre på en positiv måte, og evaluere egen fremtoning/væremåte. Dette har vi tatt til oss, og i dag bruker vi noe vi kaller for praksisfortellinger både for egen læring og dokumentering i hverdagen. Praksisfortelling er en fortelling fra hverdagen.

 

I visjonen vår ”En minnerik hverdag” legger vi å ha nære og omsorgsfulle voksne som ser barna ut fra sitt ståsted, og som tilrettelegger for positiv utvikling, fellesopplevelser, lek og læring i hverdagen, der relasjosnskompetanse er en viktig faktor både for å lykkes og ha det godt her og nå, men også sendere i livet.

 

Praksisfortelling:

En gruppe barn er på tur til skogen som ligger ved barnehagen. Bakken vi har gått opp er veldig bratt og lang. Alle har krabbet opp på alle fire og det har gjort oss ganske trette, for ikke å snakke om litt svette. På toppen ser jeg to små som sitter på en stein ett stykke fra alle de andre. Det er Knut og Pia som har funnet seg en utsiktsplass, og sitter der så fredelig. Ingen sier noe, de sitter bare tett sammen og kikker utover.

Det er sovetid på avdelingen, det er få barn som er våkne. Mari 2 år har akkurat våknet. Hun sitter på fanget til Petra (voksen) og er trøtt og litt lei seg. Hun gråter litt og kryper enda mer opp på fanget til Petra. Litt bortenfor står Liv 1 år som også har våknet for en liten stund siden. Hun går bort i dukkekroken og tar opp en dukke som hun tar med seg bort til Mari. Mari som fremdeles er lei seg ser på Liv. Liv smiler og rekker dukken til Mari, hun legger den forsiktig ned på fanget hennes. Petra sier til Liv: Er du så god med Mari du da? ”Ja” sier Liv og smiler strålende før hun går videre.

 

Vi liker oss godt ute; på barnehageområdet har vi en lavvo til lek, aktiviteter og spising, Ellers går ofte turer i nærmiljøet. I vårt nærmiljø finner vi både skog, mark, fjellskrenter og lekeplasser. Vi har tro på at bevegelse, felles opplevelser og anerkjennende voksne vil fremme barnas gode samspill og relasjoner seg imellom.

Vi har valgt å bruke store deler av dagen i grupper med faste voksne. Halve barnegruppen bytter på å være inne/ute. Fordelene vi ser med denne organiseringen er mange. Personalet opplever blant annet at de får mer tid til hvert enkelt barn, barna får bedre lekebetingelser; som færre barn å forhold seg til, få avbrytelser og leken får gode muligheter for blomstring.