Den gode sola barnehagen

Sola kommune har vedtatt en kvalitetsplan for alle de kommunale barnehagene i Sola. Skadberg barnehage som er en privat bhg. ønsker å forholde seg til kommunens kvalitetsplan, og våre dokumenter bygger derfor på denne planen. Kvalitetsdokumentet heter ”Den gode Sola Barnehagen. Visjonen er ”Nåtidens barnehage for fremtidens folk.” Mer om kvalitetsplanen kan du lese på kommunens side eller link på barnehagens hjemmeside.