Lyngtua

Lyngtua er en småbarnsavdeling i alderen 0-3 år, med 12 barn og 4 voksne. Vi deler barnegruppa i to i løpet av dagen. Vi har to tur- dager i uker, for 2-åringene. Vi legger stort fokus på at de voksne er tilstede og påkoblet sammen med barna. Vi bruker mye tid på gulvet sammen med barna der vi lager rom for samtaler, fri- lek, vennskapsrelasjoner og sosial kompetanse. Vi gir også barna tid og rom for selvstendighetstrening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingsprosjektet/voksenrollen

Siden høsten 2014 har Skadberg barnehage vært med på et utviklingsprosjekt i Sola kommune. Hovedfokuset er aktive voksne som er nyssgjerrige og inspirerende. Vi vil ha voksne som river seg med leken, som setter i gang og som er med og utvikler leken. Høsten 2015 hadde vi fokus på frileken der målet var å redusere støy på avdelingen. Her skulle de voksne være nede på gulvet sammen med barna og samtale, undre og utforske. Vi opplevde da at de voksne veiledet barna til å undre og å prøve selv. De voksne skulle være gode rollemodeller som inspirerer og oppmuntrer barna, der vi jobbet som støttende stillas der vi ser barnas behov i utvikling av lek.

Våren 2015 bestemte vi oss for at fokuset våres skulle være å drive en form for fantasi- lek ute. Her har vi jobbet med at barna skal støtte hverandre i fantasi leken og at vi voksne er en form for veiledere for barna. Vi har hatt fokus på at fange opp barnas interesser og at barna skal henge seg på fantasileken.

Fra høsten 2018 satte vi fokus på musikk, der vi i tillegg til å synge i samlingsstunden, bruker sang og musikk i hverdagen. Vi synger når vi vasker hender, rydder og og når vi leker. Musikk skaper trygghet, samhold og glede. 

Språk

Barn mellom 0-3 år har en stor utvikling når det kommer til språk. Nye ord tilegnes hele tiden og blir rikere for hver dag som går. Barn er avhengig av at vi voksne er gode språkmodeller og at vi hjelper dem til å sette ord på følelser, handlinger og ting som skjer i barnehagen. Gjennom sang, pekebøker, lesing, rim og regler blir barnets språk stimulert og dette er noe vi har stort fokus på avdelingen.

 

Det fysiske rommet

På Lyngtua jobber vi med forskjellige temaer knyttet opp til våre 7 fagområder. Vi har delt avdelingen slik: Kjøkkenkrok, bilkrok og lesekrok. Vi på Lyngtua er opptatt av at barna skal ha valgmuligheter når det kommer til lek og samspill. Vi har derfor valgt å ha ulike "kroker" som de kan leke i. 

Tumlerommet

Dette er et rom for barna som er avlukket fra resten av avdelingen. Her kan barna løpe, hoppe, danse og balansere rundt. Dette er et rom fullt av puter, tepper og madrasser som barna kan kaste seg rundt på. Her får barna jobbe med motorikken sin ved å balansere, hoppe og klatre.

 

Barns medvirkning  

Vi ønsker at barna skal få ta del i planlegging av sin egen barnehagehverdag. Vi prøver å fange opp og griper fatt i hva de interesserer seg for og prøver å legge til rette for at de blir hørt. Vi gjør ulike aktiviteter knyttet opp til de ulike fagområdene og prosjektarbeid. Vi arbeider med 7 fagområder i løpet av et barnehageåret, vi har da et fagområde som vi har fokus på om gangen, og vi trekker disse inn enten om vi er inne eller ute i barnehagen.  

Lek/vennskap

På Lyngtua har vi hatt et stort fokus på vennskapsrelasjoner. Vi voksne arbeider målrettet der vi hjelper barna i konflikthåndtering, er nede på gulvet sammen med barna og støtter barna i deres relasjoner. Lek er en kreativ virksomhet som vi ønsker å tilrettelegge for. Vi voksne er opptatt av at vi skal støtte barna i leken og hjelpe dem videre i utviklingen sin. Vi ønsker å inspirere barna og legge ut spor til fantasi, refleksjon, sansing og undring.

 

Dokumentasjon

Vi jobber mye med dokumentasjon både i form av digital bilderamme i garderoben, skrive dagen i dag, lager plakater fra hendelser/aktiviteter, henger opp det barna har laget og prøver å dokumentere hele prosessen og lager månedens dokumentasjon til hvert enkelt barn for å sette inn i barnepermen. Dette er en fin mulighet for foreldrene å komme inn å se på hva vi holder på med. Alle barna på Lyngtua har hver sin barneperm. Den inneholder ulike sider fra hver måned med bilder og tekst om barna.

Ellers bruker vi praksisfortellinger for å dokumentere eget arbeid med barna og barnas utvikling og læring. Personalet skriver praksisfortellinger og bruker disse i veiledning og møter for evaluering av eget arbeid (pedagogisk dokumentasjon). Personalet reflekterer over slike, både selvopplevde og fiktive fortellinger for å belyse og reflektere rundt hvordan vi håndterer situasjoner og hendinger. Målet er å utvikle egen pedagogisk handlingskopetanse hvor en har fokus på felles grunnleggende pedagogiske tanker som et samlet personale. 

Et eksempel på en praksisfortelling (med fiktive navn): Per (3 år) er ute i barnehagen og sykler. Plutselig ser jeg at han faller av sykkelen og slår seg. Han gråter stille. Jeg går bort til ham og sjekker om det gikk greit. Etter litt trøst og kos går han videre bortover i sandkassen sammen med de andre barna. Plutselig hører jeg at han setter i gang med gråtkvalt hyl. ”Jeg datt på sykkelen og slo meg". Kompisen hans. Erik (3 år), kommer løpende bort til han og spør: ”hva skjedde, Per?” Per roper ut igjen: ” jeg datt på sykkelen og slo meg”. Erik ser litt rart på han, og ser opp på meg som står ved siden av. Jeg spør: ”vil du trøste han?” Erik ser på meg og så på Per. Jeg sier videre: ”du kan gi ham en klem hvis du vil?” Per drar litt på smilet. Erik går rundt Per to ganger og ser på han, så gir Erik han eg god klem på ryggen. De står og ser en stund på hverandre, så går de videre sammen bort til båten.