DIALOGELEMENTENE

I vårt pedagogiske arbeid jobber vi hele tiden mot det å være autoritative voksne. Dialogelementene hjelper oss i å utøve den autoritative lederrollen bedre, samtidig som hvert punkt er konkret/tydelige og er da et godt verktøy for veiledning og utvikling innad i personalet.

Dialogelementene:

- Felles fokus

- Benevning

- Bekreftelse

- Turtaking

- Ansvar for dialogen

- Bekreftelse på ønsket atferd

- Positiv ledelse

- Triangulering