Søttende stilas

Barn som prøver selv, hjelper og støtter hverandre. Voksne som legger til rette for at barn kan være støttende stilas for hverandre som igjen fører til gode mestringsopplevelser.