Foreldreundersøkelse

Skadberg barnehage har foreldreundersøkelse annen hvert år og følger kommunen. År 2017 var første gang vi brukte UDIR sin undersøkelse, der vi nå kan sammenligne oss med langt flere kommuner enn vi har kunnet gjort tidligere.

Foreldreundersøkelsen ble tatt november 2017. Tusen takk til alle som svarte, svarprosenten hos oss ble 72,97%. Handlingsplan utarbeides og gjøres tilgjengelig for foresatte i løpet av mars mnd.

 

Sola kommune takker alle som deltok i undersøkelsen. Den barnehagen med høyest svarprosent fikk en pengepremie som skulle gå til barna, denne gangen var det Solahagen som hadde en deltakelse på utrolige 96.,5%

 

Resultatet for foreldreundersøkelse 2017

 

Info. handlingsplan