PLANLEGGINGSDAGER 2019/2020

Barnehagen har fem planleggingsdager i barnehageåret. Når dagene fastsettes prøver vi så langt som råd å ta hensyn til Skadberg skole, bhg. i kommunen og årshjulet til Skadberg bhg. planarbeid. Samarbeidsutvalget har fastsatt planleggingsdagene for barnehageåret 2019/2020 (05.02.19).

Planleggingsdager 2020/2021

Mandag 17. august 2020

Fredag 13. november 2020

Mandag 4. januar 2021

Torsdag 6. mai 2021

Fredag 7. mai 2021