Dugnad

Orientering om dugnader i Skadberg barnehage (vedtektsfestet): Barnehagen arrangerer fire fellesdugnader pr. barnehageår (to på høsten og to på våren a`3 timer) Ved deltakelse på barnehagens årsmøte kan hver andel få godskrevet inntil to timer dugnadsarbeid. Ellers vil det komme opp lister på ytterdørene på annet dugnadsarbeid Foresatte med barn i bhg. har 6 timer dugnadsarbeid pr. barnehageår. Ønskelig at barna skal være med på dugnadene.

Da vi trenger nye kandidater til å ha hovedansvar for dugnad vil jeg sende ut mail om dette oppdraget til foresatte. Vi trenger en ny ansvarlig til den ene dugnaden på høsten og to til vårdugnadene (har ansvaret to bhg. år (vår første året og høst andre året). De ansvarlige har følgende ansvar:

Har ansvar for en fellesdugnad hver i bhg. året. Ansvaret for fellesdugnadene innebærer:

- Innhente opplysninger om hva som skal gjøres, hvordan, hvor utstyret er, nøkkel til bhg. m.m tas med daglig leder.

- Utarbeide lister til ytterdørne med påmelding til dugnaden

- Finne frem - gjøre istand - organisere og se til at det ryddes etter dugnaden

- Ha liste der deltakerne på dugnaden skriver seg på antall timer og leverer denne til Lise evt. maile den lise@skadberg-barnehage.no 

- Oppdatere daglig leder og den som skal ha dugnad nr. to i samme periode hva som har blitt gjort, og som er igjen til neste dugnad.

 

Fellesdugander bhg. år 2019/2020:

- Høsten 2020: Tirsdag 17.09.19 og Torsdag 19.09.19

-  Våren 2020: Tirsdag 05.05.20 og Torsdag 07.05.20

 

Foresatte som har ansvar for dugnaden er:

Morten Falnes (foresatt på Granåsen) har ansvar for dugnaden tirsdag 17. august 2019

Bjørn-Magnus H. Torgersen (foresatt på Furustubben) har ansvar for dugnaden torsdag 19. august 2019

Bente Helland (foresatt på Furustubben) har ansvaret for dugnaden 05. mai 2020.

Ragnhild Slobodinski (foresatt på Furustubben) har ansvar for dugnaden 07. mai 2020.