Vedtekter

Vedtekter for Skadberg Barnehage SA Selskapsvedtekter etter Samvirkeloven pkt. 1-13Barnehagevedtekter etter Barnehageloven pkt 14-27

 Vedtekter Skadberg barnehage SA sept. 21.mai 2019

 

 

Sist endret barnehagevedtektene 21.03.19, samvirkevedtektene: 21.05.19