Skadberg barnehage steng fra og med 13.03.20

Etter pressekonferanse 13.03.20 (Statsministeren og Helseministeren ang. tiltak redusere koronasmitte) så stenges Skadberg bhg. fra og med 13.03.20. Etter ny pressekonferanse 24.03.20 så holdes bhg. stengt til og med 13.04.20.

Skadberg barnehage holder steng for alle barn. Unntaket er barn av foresatte i prioriterte grupper (bla. der begge foresatte har yrker innen helse eller andre kritiske samfunnsfunskjoner). Etter innvilgelse av digital søknad (Sola kommune) tilpasser vi et tilbud for disse. Viser forøvrig til Sola kommune sin hjemmeside for ytterliggere info.

Nyheter Sola kommune

Foreldrebetaling vil bli refundert og avregnet etter første mulige anledning. Se ytterliggere informasjon i IST direkte.

 

Mvh Inger Grete Wiken, daglig leder i Skadberg bhg.