Foredrag med Liv Berit Heimstad Tønnessen utsatt/avlyst, nærmere info. kommer

Grunnet restriksjoner (korona) så kan vi ikke avholde foredraget med Liv Berit Heimstad Tønnessen som planlagt 24.03.20. Vi håper at vi kan få gjennomført det enter på et senere tidspunkt eller evt. digitalt. Liv Berit Heimastad Tønnessen er en engasjert og god foredragsholder. Hun gjør innholdet forståelig ved blant annet bruk av hverdagsfortellinger. Personalet i bhg. jobber med boken hennes "Å velge det varme blikket", anbefaler alle som har ansvar for barn å lese denne. Sett av datoen. Invitasjon/påmelding kommer når det nærmer seg.