Foredrag med Herdis Palsdottir 25.04.19 kl. 18-20.30

Foresatte og personal inviteres til spennende foredrag der temaet er relasjoner med barn.